байр байрандаа байдсан гүү азаргандаа
/ зүйр цэцэн үг /
байдаг л янзаараа