БАЙРГА I

Хүн, амьтны нас бие гүйцэж, зан төлөв тогтсон байдал - Нэлээд байрга суусан хүн харагдаж байна. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

БАЙРГА II