БАЙРГАШУУ

Байргажуу, байр төлөв суусан, төлөв томоотой, зан төрх нь тогтон хэвшсэн: байргашуу байдал (байр дэлгэрэнгүй...

байргашуу байдал байр төлөв суусан байдал
байргашуу зан

зан төрх нь тогтож хэвшсэн

байргашуу хүүхэд

наснаасаа илүү төлөв томоотой хүүхэд