БАЙР III

Газар орны байдал: байр багцаа [хоршоо] (а. Газар орны байдал; б. Хүний янз байдал) - Ямар газар дэлгэрэнгүй... А.Дашням. Өлзийнарангийн өчил.

Ижил үг:

БАЙР I

БАЙР II

БАЙР IV:

БАЙР V

БАЙР VI