БАЙР II

Төлөв байдал; зан авир - Заавал өөрийнхийгөө зөвтгөж, сая сэтгэл амардаг байрын хүн шиг байсан. дэлгэрэнгүй... байрыг нь ажиглах (янз байдлыг нь ажиглах), байрыг нь таних (байдлыг нь таних), байр байдал [хоршоо] (а. Юманд хандах хандлага; б. Тухайн нөхцөл байдал; в. Төрх байдал - Байр байдлыг ажиглаваас бадамлянхуа цэцэг шиг. ААЗ.), байр байц [хоршоо] (байдал төлөв) - Хөдөөний байр байцаа алдахгүй нь яамай. А.Дашням. Хүрэндэлтийн хүүхэн., байр суурь [хоршоо] (а. Байршил, суурьшсан газар; б. Нийгэм, хамт олны доторх нөлөө, нэр төр; в. [шилжсэн] Үзэл бодол; г. [шилжсэн] Янз байдал, төлөв), байр төлөв [хоршоо] (а. Юмны янз байдал, дүр төрх; б. Хүний юманд хандах хандлага, үзэл бодол) - Эрхбиш ямар нэгэн онгоц дайралдаж, орон нутгийн байр төлөвийг хэлж өгөх биз ээ. Ж.Верн. Арван таван наст капитан.

байрыг нь ажиглах янз байдлыг нь ажиглах
байрыг нь таних байдлыг нь таних
байр байдал

а. Юманд хандах хандлага; б. Тухайн нөхцөл байдал; в. Төрх байдал

байр байц байдал төлөв
байр суурь а. Байршил, суурьшсан газар; б. Нийгэм, хамт олны доторх нөлөө, нэр төр; в. [шилжсэн] Үзэл бодол; г. [шилжсэн] Янз байдал, төлөв
байр төлөв а. Юмны янз байдал, дүр төрх; б. Хүний юманд хандах хандлага, үзэл бодол
Ижил үг:

БАЙР I

БАЙР III

БАЙР IV:

БАЙР V

БАЙР VI