ҮЛЭМЖДЭХ

Хэт үлэмж болох, үлэмжийн учир тохиромжгүйдэх - “Хүчийг нэгмөсөн зузаатгаж сөнөөн арилгавал олонд чирэгдэл дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв Хувьсгал танаа өчье.