ҮЛЭЭВЭР

Үлээдэг юм, үлээгүүр: үлээвэр хөгжим (үлээж дуугаргадаг хөгжмийн зэмсгийн ерөнхий нэр) - Чихний дэлгэрэнгүй... Д.Цэдэв. Айргийн амт.

үлээвэр хөгжим үлээж дуугаргадаг хөгжмийн зэмсгийн ерөнхий нэр