ҮЛЭЭЛГЭХ

1. Хийг гаднын нөлөөгөөр хүчтэй шахан гаргуулах - Мөн агаараас хүчилтөрөгч авч зуух руу үлээлгэн гал хөгжөөж ширэм дэлгэрэнгүй... М.Чойжил. Андын нутаг алсдахгүй;


2. Салхи сийгүүлэх.