ҮЛЭЭГҮҮР

1. Дархан хүний хэрэглэдэг гал, дөл хөгжөөх, үлээж хэрэглэдэг багаж;


2. Гал үлээж асаадаг нарийн гуурс: галын үлээгүүр (гал асаахад хэрэглэх гуурс) - Жидарвааны хугархайгаар хийсэн үлээгүүр амандаа дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Уулын үер;

3. Үлээж дуугаргах хөгжмийн зэмсэг: үлээгүүр хөгжим (үлээвэр хөгжим).

галын үлээгүүр гал асаахад хэрэглэх гуурс
үлээгүүр хөгжим үлээвэр хөгжим