БАГЛАХ II

1. Хүмүүсийг баг болгон хуваах;


2. Багцлан хуваах, багцлан эвхэх, багцлах: хувааж баглах (хувааж боох) - Бүх бууг хоёр хуваан баглажээ. дэлгэрэнгүй... хэсэглэж баглах (хэсэглэн хуваах) - Та нар эв эеэ нэгтгэвэл тэр багласан таван сум мэт бэх болж, хэнд ч хялбар дийлэгдэхгүй болно. Монголын нууц товчоо., багласан өвс байшингийн нуруу болохгүй (а. Муу юмыг засан сэлбэвч сайн юмыг орлож чадахгүй; б. Эрдэм чадваргүй хүн ов мэх гарган элдэв аашлавч, үнэн чадвартны хэртэй байж чадахгүй гэсэн санаа).

хувааж баглах хувааж боох
хэсэглэж баглах хэсэглэн хуваах
багласан өвс байшингийн нуруу болохгүй а. Муу юмыг засан сэлбэвч сайн юмыг орлож чадахгүй; б. Эрдэм чадваргүй хүн ов мэх гарган элдэв аашлавч, үнэн чадвартны хэртэй байж чадахгүй гэсэн санаа