БАГСАЙЛГАХ

Багсгар болгох: багсайлган ургуулах (багсайн харагдтал нь ургуулах) - Жаргалант хот, түнэр ногоон дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.