БАГЛУУЛАХ

Юмыг баглаатай болгуулах, хүлүүлэх, боолгох - Өвлийн хувцастайгаа баглуулж, үхрийн шир мэт нарийхан болоод дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Үймээний жил., ачаа бараагаа баглуулах (ачаа бараагаа боолгох).