БАГС I

Будаг, тос, шавар зэргийг түрхэх тусгай иш, бариул бүхий сойз - Багшаар заалгаж, багсаар будав. дэлгэрэнгүй... будгийн багс (будаг түрхэх, нялах хэрэгсэл), шохойн багс (шохой түрхэх хэрэгсэл).

будгийн багс будаг түрхэх, нялах хэрэгсэл
шохойн багс шохой түрхэх хэрэгсэл
Ижил үг:

БАГС II