багласан өвс байшингийн нуруу болохгүй
а. Муу юмыг засан сэлбэвч сайн юмыг орлож чадахгүй; б. Эрдэм чадваргүй хүн ов мэх гарган элдэв аашлавч, үнэн чадвартны хэртэй байж чадахгүй гэсэн дэлгэрэнгүй...