БАГЛИУН

1. Бие авсаархан бадриун, зузаан: баглиун биетэй (бадриун биетэй);


2. Аглиун, өтгөн - Үүлс сиймийж, огторгуйн агаар салхины урсгалаар ийш тийш сарнин нүүдэлж эхлээд, энд тэнд үүлсийн хаяа хотсоор зарим газар дэлгэрэнгүй... Д.Урианхай. Өвөлжөөний шөнө., баглиун аарц (өтгөн аарц), баглиун шавар (өтгөн шавар).

баглиун биетэй бадриун биетэй
баглиун аарц

өтгөн аарц

баглиун шавар

өтгөн шавар