УУРС III

Амьтны хэвлий дэх үр зулзага.

Ижил үг:

УУРС I

УУРС II