УУРС II
/ амьтан /

Тогоруу шувуу.

Ижил үг:

УУРС I

УУРС III