УУРТ

Уур бүхий: ууртыг аргаар (ууртай хүнийг аргаар номхруулах).