УУРЦАГ

1. Орхигдсон, хаягдсан; оорцог;


2. Тэнүүлч, дээрэмчин, бадарчин.