УУРЧЛАХ

1. Амьсгаадах, аахилах;


2. Тэвдэх;
3. Хаях, шидэх.