УУРТАЙ

Уур ихтэй: ууртай царай гаргах (уур ихтэй, уурласан дүр эсгэх), айхавтар ууртай хүн дэлгэрэнгүй...

ууртай царай гаргах уур ихтэй, уурласан дүр эсгэх
айхавтар ууртай хүн маш их ууртай хүн