УУРТАЙХАН

Нэлээд ууртай: ууртайхан хэлэх (нэлээд уурласан янзтай хэлэх).