УУРХАЙЧИН

Уурхайн ажилчин: уурхайчны өдөр (уурхайчдын баярын өдөр) - Загасчин, уурхайчин хэн ч гэсэн дэлгэрэнгүй... Д.Нямаа. Тэмээний нутаг.