УУРСУУЛАХ I

Уур уцаарыг нь хөдөлгөх.

Ижил үг:

УУРСУУЛАХ II