УУРСАХ I

Уурлах байдал илрэн мэдэгдэх: уурсах бухимдах [хоршоо] (уур төрөн бачимдах) - Гол үерлээд гарч дэлгэрэнгүй...С.Дашдэндэв. Улаан наран.

уурсах бухимдах уур төрөн бачимдах
Ижил үг:

УУРСАХ II