УУРСАНГУЙ

Уурссан байдалтай, уурсах янзтай: уурсангуй царай гаргах (уурласан царай гаргах) - Мандуул түүний дэлгэрэнгүй...Ш.Нацагдорж. Мандхай цэцэн хатан.