УУРСАЛ

Уурсах үйлийн нэр: уурсал хорсол [хоршоо] (чээжин доторх бухимдал, занал).

уурсал хорсол чээжин доторх бухимдал, занал