УУРС I

Эд юм, хөрөнгө зоорь: эд уурс [хоршоо] (эд зүйлс) - Чингис хааны эд уурсыг чи яагаад далдуур дэлгэрэнгүй... Монголын нууц товчоо.

эд уурс эд зүйлс
Ижил үг:

УУРС II

УУРС III