БАГ IV
/ хуучирсан /

Цэцэрлэг, цэцгийн хүрээлэн.

Ижил үг:

БАГ I

БАГ II

БАГ III:

БАГ IV

БАГ V