БАГАВТАР

1. Арай бага - Багавтар мөртлөө цэмцгэр хийцтэй тэр гэрүүдийн гадаа илүү дутуу аар саар зүйлгүй. дэлгэрэнгүй...


2. Жижиг, их биш, том биш: багавтар биетэй (жижиг биетэй), багавтар гэр (жижгэвтэр гэр);
3. Цөөвтөр - Манай энэ жил багавтар малтай өвөлжсөн. Яриа.

багавтар биетэй жижиг биетэй
багавтар гэр жижгэвтэр гэр