БАГАГҮЙ

1. Ихээхэн, бага биш;


2. Цөөн бус - Хатуу хүтүү юм багагүй тохиолдоно. Ш.Цогт. Од;
3. Арай том, томхон.