БАГАДУУЛАХ II

Бага болгон агшаах.

Ижил үг:

БАГАДУУЛАХ I