БАГАЛ I

Хав нохой: багал шиг шарвалзах (хав нохой шиг шарвалзах), баядын хүүхэд зоосондоо, багалын дэлгэрэнгүй... [зүйр цэцэн үг] (эд хөрөнгө, эрх тушаалдаа эрддэг танхай байдлыг шүүмжилсэн хэллэг).

багал шиг шарвалзах хав нохой шиг шарвалзах
баядын хүүхэд зоосондоо, багалын зулзага баашиндаа эд хөрөнгө, эрх тушаалдаа эрддэг танхай байдлыг шүүмжилсэн хэллэг
Ижил үг:

БАГАЛ II

БАГАЛ III: