БАГАЖ

Аливаа үйлийг хийхэд шаардагдах эд зүйл, хэрэгсэл - Уран дархан хүн хэрэв юм урлаж байх юм уу, байшин барилга дэлгэрэнгүй... Х.Нямбуу. Хамгийн эрхэм ёсон., дархны багаж (дархны ур дарх хийх хэрэгсэл), мужааны багаж (мужааны хэрэгсэл), сийлбэрийн багаж (сийлбэрийн хэрэгсэл); багажны сав (багаж агуулах хайрцаг), багаж зэвсэг [хоршоо] (ажил хөдөлмөрийн хэрэглэл) - Хэрэв ийм багаж зэвсэг бэлтгэе гэвэл сүйтгэл багагүй гарна. Ж.Верн. Арван таван наст капитан; - Багаж зэвсгээ бариад байлдан тулалдахад бэлтгэе. Д.Нацагдорж. Түүвэр зохиол., багаж хэрэгсэл [хоршоо] (багаж зэвсэг) - Багаж хэрэгсэл, хоол хүнсийг чинь би даана. Б.Нямаа. Арандалынхан., багаж бичиг (үг үсгийн утга, үг  өгүүлбэрийн хэрэглэгдэж байгаа газар хийгээд бусад зүйлийг сурч лавлахад зориулан найруулсан ном бичиг; жишээлбэл, толь бичиг, номын хэлхээс, түүхийн оны хүснэгт, бүгд хураангуй бичиг мэт).

дархны багаж дархны ур дарх хийх хэрэгсэл
мужааны багаж мужааны хэрэгсэл
сийлбэрийн багаж сийлбэрийн хэрэгсэл
багажны сав багаж агуулах хайрцаг
багаж зэвсэг ажил хөдөлмөрийн хэрэглэл
багаж хэрэгсэл багаж зэвсэг
багаж бичиг

үг үсгийн утга, үг  өгүүлбэрийн хэрэглэгдэж байгаа газар хийгээд бусад зүйлийг сурч лавлахад зориулан найруулсан ном бичиг; жишээлбэл, толь бичиг, номын хэлхээс, түүхийн оны хүснэгт, бүгд хураангуй бичиг мэт