БАГАЖГҮЙ

Багаж байхгүй, багаж хэрэгсэлгүй: багажгүй дархны ур гардаггүй [зүйр цэцэн үг] (багажгүй хүн юу ч дэлгэрэнгүй...