БАГАДУУЛАХ I

1. Жижигдүүлэх: хувцас багадуулах (хувцас жижигдүүлэх);


2. Дутаах - Мэхээр сайн юм гэнэ гэж дуулаад Мятав ойд очиж, оготно хөеөлсөн жаахан мэхээр олоод, багадуулж хэлбэл үдийн газар, бадруулж хэлбэл дэлгэрэнгүй... Ш.Цэнд-Аюуш. Мэхээрийн амт;

3. Бага хийх: гурил багадуулах (гурил бага хийх, шингэдүүлэх), давс багадуулах (давсыг нь сулдуулах).

хувцас багадуулах хувцас жижигдүүлэх
гурил багадуулах

гурил бага хийх, шингэдүүлэх

 

давс багадуулах

давсыг нь сулдуулах

Ижил үг:

БАГАДУУЛАХ II