БАГАДАХ I

1. Бага учир зохимжгүйдэх, жижигдэх: бие нь багадах (нуруу намхан учир тохиромжгүйдэх), гутал дэлгэрэнгүй... (гутал жижигдэх), дээл багадах (дээл жижигдэх) - Эр бие өсөж, ээжийнх нь дээл багадах болов. С.Дашдооров. Говийн өндөр., нас нь багадах (нас нь бага залуу учир тохиромжгүйдэх);


2. Дутах - Хотын дотор хөлөөрөө толгой хийж, өдий болтол тонгочсон чинь багадаад бас намайг хаяж хөдөө явах гэж байна уу.дэлгэрэнгүй...
3. Бага болох: цус багадах (цонхийх өвчин тусах).

бие нь багадах нуруу намхан учир тохиромжгүйдэх
гутал багадах гутал жижигдэх
дээл багадах дээл жижигдэх
нас нь багадах

нас нь бага залуу учир тохиромжгүйдэх

цус багадах цонхийх өвчин тусах
Ижил үг:

БАГАДАХ II

өгөх юм багадахгүй, өших үг цөөдөхгүй - өглөг буянтай, үг хянуур яваарай гэсэн утгатай

Тэмээч Г.Эрдэнээцогт2015-12-30 22:21:39