БАГАДАХ II

Бага болох, агших.

Ижил үг:

БАГАДАХ I