БАГ I

1. Орон нутгийн засаг захиргааны хамгийн бага нэгж: багийн дарга (баг хариуцсан ахлагч) - дэлгэрэнгүй... П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун; 


2. [хуучирсан] Хошууны доторх арван өрх бүхий нэгж, аравт;
3. Тодорхой ажил үүргийг хамтран биелүүлэхээр нэг зорилгоор нэгдсэн бүлэг хүн - Чингэтэл, дэнжийн өрхнүүдийн эмэгтэйчүүд, Оодой өвгөн дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Заан Залуудай., нисэх онгоцны баг (уг онгоцыг жолоодох үүрэг бүхий хэсэг нисгэгч нар);

4. Биеийн тамирын уралдаан тэмцээнд нэг тал болж нэгдсэн бүлэг: сурын баг (сурын хэсэг тамирчид), шигшээ баг (шилмэл дэлгэрэнгүй...
5. Багц, бөөн хэсэг, баглаа: баг цэцэг (бөөн цэцэг, баглаа цэцэг);
6. Амьтан, ургамлын ангиллын хамгийн ерөнхий ай: туурайтны баг (туурайтан амьтны ай, бүлэг).

сурын баг

сурын хэсэг тамирчид

шигшээ баг

шилмэл хэсэг тамирчид

баг тамирчид

нэг тал болж тоглох тамирчид

баг цэцэг

бөөн цэцэг, баглаа цэцэг

багийн дарга

баг хариуцсан ахлагч

нисэх онгоцны баг

уг онгоцыг жолоодох үүрэг бүхий хэсэг нисгэгч нар

туурайтны баг

туурайтан амьтны ай, бүлэг

Ижил үг:

БАГ II

БАГ III:

БАГ IV

БАГ V

БАГ IV