БАГ II

1. Толгойд өмсөх нүүрний халхавч - Бугын баг хийж өмсөв. Б.Ринчен. дэлгэрэнгүй... баг өмсөх (хиймэл дүрс өмсөх), хорт утааны баг (хорт утаанаас сэргийлэх толгойд өмсөх хамгаалалт), цамын баг (цам харайхад өмсөх догшин бурхад хийгээд амьтны дүрсээр бүтээсэн хиймэл толгой; элсэн шуумал халхавч, будаж чимсэн догшин сахиус бурхдын дүрс, эсвэл амьтны дүрс);


2. [шилжсэн] Хиймэл дүр: багийг нь хуулах (далд санааг нь илчлэх, үнэн дүрийг нь илчлэх), багт наадам дэлгэрэнгүй...(толгойдоо баг өмсөж наадах).

баг өмсөх хиймэл дүрс өмсөх
хорт утааны баг

хорт утаанаас сэргийлэх толгойд өмсөх хамгаалалт

цамын баг цам харайхад өмсөх догшин бурхад хийгээд амьтны дүрсээр бүтээсэн хиймэл толгой элсэн шуумал халхавч, будаж чимсэн догшин сахиус бурхдын дүрс, эсвэл амьтны дүрс
багийг нь хуулах далд санааг нь илчлэх, үнэн дүрийг нь илчлэх
багт наадам

толгойдоо баг өмсөж наадах

Ижил үг:

БАГ I

БАГ III:

БАГ IV

БАГ V

БАГ IV