БАГ V
/ хуучирсан /

Хүний ой, дурсамжийг арчин баллаж, ухаан санааг балартуулан, өөрт нь холбоотой бүхнийг мартуулах чадалтай хар өнгийн дэлгэрэнгүй...

баг ус хортой ус
баг идээ хортой идээ
баг идээнд баригдах нүгэл хилэнц их хийх
Ижил үг:

БАГ I

БАГ II

БАГ III:

БАГ IV

БАГ IV