БАГ III:
/ хөгжим /

баг бишгүүр (олон хонгиот бишгүүр. Дотроо хэлтэй хэд хэдэн хулсан гуурсыг тогоо шиг суурь дээр дэлгэрэнгүй...

баг бишгүүр

олон хонгиот бишгүүр

Ижил үг:

БАГ I

БАГ II

БАГ IV

БАГ V

БАГ IV