БАГ IV

Орчим, үе, төлөв, хавь - Манай отор тэр уулын багт байна. Монгол үгсийн дэлгэрэнгүй... арван цагийн багт (арван цагийн орчим), үүр цайхын багаар (үүр цайх үеэр).

арван цагийн багт арван цагийн орчим
үүр цайхын багаар үүр цайх үеэр
Ижил үг:

БАГ I

БАГ II

БАГ III:

БАГ V

БАГ IV