БААТАР IV

Зохиолын гол дүр: зохиолын баатар (зохиолын гол дүр), *баатар халзан (магнайн хоёр дэлгэрэнгүй...

баатар хуйх

малын хоёр эврийн хоорондох хэсэг газрын арьс

*баатар халзан

магнайн хоёр талаар үсгүй халзан