БААТАР I

Айж эмээхийг мэдэхгүй, эрэлхэг зоригтой - Онцгой тасарч боловсорсноос гоймон баатар хэмээн алдаршсан болой. дэлгэрэнгүй...

баатар хүн эр зоригтой хүн
хүлэг баатар а. Хааны хамгийн итгэлтэй шадар; б. Алдартай баатар
баатар зориг

айж эмээхийг үл мэдэх эрэлхэг

үнхэлцэг баатар гаднаа сүр бадруулдаг боловч цаанаа хулчгар зантай хүн
баатар хүн нэг суманд, баян хүн нэг зудад эд хөрөнгө, ид чадал мөнхийн түшиг болж чадахгүй учир эрдэм боловсрол эзэмш гэсэн санаа
баатар хүн хүч их боловч балмад тэнэг бол нэн зүдэг

хэчнээн зориг хүч байлаа ч эрдэм ухаангүй бол тусгүй гэсэн санаа

баатартаа эрдэж барсын бөгс маажих бардаж байж биедээ гай түвэг учруулах
баатар идтэн

сайн эрс

Ижил үг:

БААТАР II

БААТАР III

БААТАР IV

БААТАР V