БААТАР II

Алдар гавьяа байгуулсан хүнд хүртээх төрийн дээд цол: улсын баатар (гавьяа байгуулсан хүнд олгох дэлгэрэнгүй...

улсын баатар гавьяа байгуулсан хүнд олгох төрийн дээд шагнал, цол
хөдөлмөрийн баатар хөдөлмөрийн гавьяа байгуулсан хүнд олгох төрийн дээд шагнал, цол