БААТАРЛАХ

1. Баатар зориг гаргах, баатарлаг байлдах: баатарлах байдал (баатар зориг гаргах байдал) - Хойш дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Бүрэн түүвэр., эрэлхэн баатарлах (эрэлхгээр баатар зориг гаргах) - Аль вэ, би тэр мууд нэг адис буулгаж, хөөрхий өвгөд эмэгтэйчүүлд эрэлхэн баатарлаж байдгийн шан өгье. Б.Ринчен. Үүрийн туяа;


2. Зоригтой, сүрхий хүний дүр гаргах - Үгүй ер! нөгөө өөрийгөө давсан баатарлах гэгч нь энэ үү гэж асуув. дэлгэрэнгүй...

баатарлах байдал баатар зориг гаргах байдал
эрэлхэн баатарлах

эрэлхэгээр баатар зориг гаргах