БААТАРШИХ

Баатар шинжтэй болох - Баярлах, гомдох, онох, эндүүрэх, баатарших, мятрах бүхэн адил уу? дэлгэрэнгүй...