БААТАЙ III

Баараа тохиолдсон; саад тотгортой, яршиг чирэгдэлтэй - Ерөөлт: - Хот суурин газар ч баатай нь баатай л даа. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

БААТАЙ I

БААТАЙ II