БААТАЛ :

баатал цэцэг [ургамал] (улаан будаг гаргаж авдаг нэгэн зүйлийн цэцэг).